Door deelname aan de Marine Corps Trials en de Invictus Games is het idee ontstaan om lotgenoten in een sportieve setting de gelegenheid te bieden om elkaar te leren kennen en wederzijdse ervaringen uit te wisselen.
Beide zijn een sportevenement dat gewonde, geblesseerde of door ziekte invalide geraakte defensie personeel de mogelijkheden biedt deel te nemen aan sportieve activiteiten buiten het therapeutische kader.
Het heeft als doel het welzijn te bevorderen door mogelijkheden te creëren om het lichaam aan te sterken en zelfvertrouwen verder op te bouwen. Dit in een vertrouwelijke en kameraadschappelijke omgeving waarbij het thuisfront, friends en family, niet vergeten wordt.

Deelnemers leren elkaar als lotgenoten kennen en er is de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast zijn de evenementen erop gericht iedereen kennis te laten maken met nieuwe sporten en hen daarin hun talent te laten ontdekken.

Het samen trainen en opwerken naar een doel geeft voldoening en verlegt de aandacht naar dat wat wel mogelijk en haalbaar is. Terug naar de basis. Kansen pakken en waar mogelijk creëren. Vanuit deze historie en ontstaansgeschiedenis zijn de normen en waarden een onderdeel van de stichting en staan deze centraal in onze visie zoals deze beschreven is in het beleidsplan. (te vinden op de ANBI pagina)

 

Fortis in Unum “Samen Sterk”