Onze missie is het bij elkaar brengen van lotgenoten in een sportieve setting en het bieden van mogelijkheden om deel te nemen aan sportactiviteiten. In onze visie is het mogelijk dit te realiseren door vanuit de stichting onder andere mee te doen aan bestaande evenementen en daarnaast het zelf organiseren van activiteiten en evenementen. Zo creëren we een stuk bewustwording en maatschappelijke aandacht. Het gaat ons om een totale beleving waarbij het coachen, begeleiden en elkaar ondersteunen voorop staan. Stichting Return to Base is door en voor lotgenoten die ervaringen delen.

De doelstelling van Stichting Return to Base is de gewonde, geblesseerde of door ziekte invalide geraakte (oud) Defensie medewerkers samen te brengen in een sportieve setting, hen hierbij de gelegenheid te bieden elkaar als lotgenoten te leren kennen en wederzijds ervaring uit te wisselen. Daarnaast heeft de Stichting als doel om lotgenoten kennis te laten maken met voor hen nieuwe sporten en daarin hun talent te laten ontdekken. Hierbij zijn wij van mening dat familie en vrienden ook een zeer belangrijke rol hierin spelen en worden daarom ook betrokken bij de diverse activiteiten. Door het organiseren en faciliteren van activiteiten en evenementen worden de competenties weer opgepakt en uitgebouwd. Hierdoor zal er een motivator ontstaan die herkenbaar is uit oude tijden waar men trots op was en weer trots op kan worden. Door het verbinden van elkaars sterktes ontstaat er verbondenheid en saamhorigheid. Het samen trainen en opwerken naar een doel geeft voldoening en verlegt de aandacht naar dat wat wel mogelijk en haalbaar is.

Terug naar de basis. Kansen pakken en waar mogelijk creëren.