Fortis in Unum “Samen Sterk”

Deze site is voor en door gewonde, geblesseerde en door ziekte invalide geraakte Defensie medewerkers. Door samen met lotgenoten te sporten geeft dit de gelegenheid om naast het vastgestelde zorgkader te werken aan het herstel.

Deze website is een particulier initiatief en is niet verbonden met Defensie. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Stichting Return to Base KvK 70141088

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting.