Fortis in Unum “Samen Sterk”

Deze site is voor en door gewonde, geblesseerde en door ziekte invalide geraakte Defensie medewerkers.
Door samen met lotgenoten te sporten geeft dit de gelegenheid om naast het vastgestelde zorgkader te werken aan het herstel.

 

Update!!
Overzicht van een geslaagd Zitvolleybal toernooi op 17 juni 2023 in De Proloog te Amerongen.
Klik hier.

 

Check de site van Hidden Disabilities!

Het onzichtbare zichtbaar maken

Niet alle beperkingen zijn zichtbaar; sommige zijn verborgen en niet direct herkenbaar, zoals leermoeilijkheden, geestelijke gezondheidsproblemen en mobiliteits-, spraak-, visuele of gehoorstoornissen.
Het dagelijks leven met een verborgen beperking kan voor veel mensen veeleisend zijn, maar het kan voor anderen moeilijk zijn om de uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd te herkennen, erkennen of begrijpen.

 

Deze website is een particulier initiatief en is niet verbonden met Defensie.
Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.
Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting.