Door deelname aan de Marine Corps Trials is het idee ontstaan om lotgenoten in een sportieve setting de gelegenheid te bieden om elkaar te leren kennen en wederzijdse ervaringen uit te wisselen.
De Marine Corps Trials is een 10-daags internationaal sportevenement dat gewonde, geblesseerde of door ziekte invalide geraakte mariniers de mogelijkheden biedt deel te nemen aan sportieve activiteiten buiten het therapeutische kader.
Het programma wordt georganiseerd door het Wounded Warrior Battalion van het United States Marine Corps en heeft als doel het herstel te bevorderen door mogelijkheden te creëren om het lichaam aan te sterken en zelfvertrouwen verder op te bouwen. Dit in een vertrouwelijke en kameraadschappelijke omgeving.

Onder het motto ”Still in Fight” streeft de MCT drie doelen na. Allereerst beoogt het de gewonde, geblesseerde of door ziekte invalide geraakte mariniers samen te brengen in een sportieve setting, hen hierbij de gelegenheid te bieden elkaar als lotgenoten te leren kennen en wederzijds ervaringen uit laten wisselen. Daarnaast zijn de Trials erop gericht de deelnemers kennis te laten maken met nieuwe sporten en hen daarin hun talent te laten ontdekken. Tot slot zijn het de selectiewedstrijden voor het USMC voor deelname in het All-Marine team tijdens de Wounded Warrior Games.
Het samen trainen en opwerken naar een doel geeft voldoening en verlegt de aandacht naar dat wat wel mogelijk en haalbaar is. Terug naar de basis. Kansen pakken en waar mogelijk creëren. Vanuit deze historie en ontstaansgeschiedenis zijn de normen en waarden van het Korps Mariniers nog steeds onderdeel van de stichting en staan deze centraal in onze visie zoals deze beschreven is in het beleidsplan. Beleidsplan Return to Base

Kracht, Verbondenheid en Toewijding